World Scout Jamboree´n 2011 lever kvar för alltid i mitt hjärta.

Nu är World Scout Jamboree 2015 i Japan officiellt invigt och igång, ca 34 000 scouter från ca 150 länder, där deltagarna är i åldern 14-17 år.

Det starkaste minnena jag bär med mig från Jamoboreen i Sverige 2011 är alla de gånger jag med egna ögon fick se den nyfikenhet som fanns mellan ungdomarna, den öppenhet för att lära känna varandra och de fantasifulla sätt att kommunicera med varande när inte ord räckte till…

Buskapet då är lika enkelt som aktuellt idag:
“If there is a change in me, than the world is changing too”…

Advertisements